Zpět

Naučná stezka Rýchory

GPS 50°39'40"N 15°50'58"E (xx km)
989 m nad mořem
Nejbližší infocentrum Nejbližší infocentrum: Informační centrum Horní Maršov - Veselý výlet (3.0 km)
Turistická atraktivita (naučná stezka) zdroj: Svazek měst a obcí Krkonoše

Má deset zastávek. Je vedena po turisticky značených cestách od vyhlídky Maxovka s odbočkou k Rýchorské studánce směrem ke křižovatce cestu Kutná na Dvorský let a vrací se nad Sněžnými Domky zpět. Rýchory tvoří nejvýchodnější část Krkonošského národního parku. Díky botanicky velmi cenným lokalitám je okolí Rýchorské boudy začleněno do I a II. zóny KRNAP. Zvláštní pozornost zasluhuje Dvorský les zvaný též Rýchorský prales, tvořený bizarními kmeny starých buků. Z dalších vzácných lokalit je to nedaleká Rýchorská studánka, Rýchorská květnice, Lysečinské údolí nebo krasové Albeřické jeskyně.


Kategorie naučná stezka
Trasy
  • Naučná stezka Rýchory - naučná stezka (4.6 km)
    informace o nadmořské výšce: začátek - 989 m, konec - 997 m, nastoupáno - 132 m, sestoupáno - 132 m, minimální - 962 m, maximální - 1040 m