Zpět

Černohorská rašelina - přírodní zajímavost

GPS 50°39'38"N 15°44'58"E (xx km)
1202 m nad mořem
Nejbližší infocentrum Nejbližší infocentrum: Informační centrum Janské Lázně (3.6 km)
swipe

Rozkládá se na ploše 72,04 hektarů a je největším vrchovištním rašeliništěm Krkonošského národního parku. Vyskytují se zde mnohé druhy rostlin (rašeliníky, ostřice chudokvětá a mokřadní, suchopýr pochvatý, suchopýr trsnatý rakouský, aj.) a živočichů (chrostíci, drobní střevlíci, ještěrka živorodá, tetřívek obecný). Rašeliniště je podle odborníků staré neuvěřitelných 6 tisíc let, rašelina dosahuje maximální hloubky 2,5 metru, přičemž její celkový obsah činí 420 000 metrů krychlových. Tuto výjimečnou lokalitu Krkonoš lze navštívit díky naučné stezce.


Kategorie přírodní zajímavost