Zpět

Černohorská rašelina - přírodní zajímavost

GPS 50°39'38"N 15°44'58"E (xx km)
1202 m nad mořem
Nejbližší infocentrum Nejbližší infocentrum: Informační centrum Janské Lázně (3.6 km)
swipe

Rozkládá se na ploše 72,04 hektarů a je největším vrchovištním rašeliništěm Krkonošského národního parku. Vyskytují se zde mnohé druhy rostlin (rašeliníky, ostřice chudokvětá a mokřadní, suchopýr pochvatý, suchopýr trsnatý rakouský, aj.) a živočichů (chrostíci, drobní střevlíci, ještěrka živorodá, tetřívek obecný). Rašeliniště je podle odborníků staré neuvěřitelných 6 tisíc let, rašelina dosahuje maximální hloubky 2,5 metru, přičemž její celkový obsah činí 420 000 metrů krychlových. Tuto výjimečnou lokalitu Krkonoš lze navštívit díky naučné stezce.


Kategorie přírodní zajímavost
Je třeba opravit údaje?