Zpět

Nová zonace Krkonošského národního parku

Nová zonace Krkonošského národního parku

Co znamená nová - managementová - zonace KRNAP? Jak navrhuje národní park rozčlenit Správa KRNAP? Co znamená zóna přírodní, přírodě blízká, zóna soustředěné péče a zóna kulturní krajiny? Co bude znamenat "klidové území"? Přijďte se seznámit s těmito změnami na seminář pro veřejnost, zeptat se na to, co vás zajímá, případně vyjádřit svoje připomínky.


Typ přednáška
Místo konání Krtek - Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (Vrchlabí)
Datum a čas konání út 19.2.2019 17:00
Zdroj dat Svazek měst a obcí Krkonoše
Je třeba opravit údaje?